De Moedergodin Mary-Magdalene by Del Parson

Datum

De Moedergodin

“Hedentendage is het koningspaar herenigd in de ziel. Daarbij waren meer bronnen en zielen aanwezig dan in het geheugen rusten zal.

De Spirits van Lady Nada en St. Germain waren tevens aanwezig. Zij hebben de taak op zich genomen om de bescherming en de begeleiding van de nieuwe orde van de mensen te associëren met de goedheid en de goedertierenheid die rust in de schoot van de Moeder Gods, alom aanwezig in het Universum van de Almacht.

Wij vertrouwen erop dat meer en meer licht en liefde zal helpen transformeren datgene wat is en dat wat worden zal.

Gedurende langere tijd is in gang gezet de wedergeboorte van de Christus en de Christess. Vele verschijnselen zullen zich gaan voordoen. Luister goed met uw innerlijk gehoor en zie en neem waar met uw innerlijke ogen, verenigd in het innerlijk hart. Luister naar hetgeen uw hart te vertellen heft, en rust niet eer dat ge uw innerlijk hart vrijgemaakt hebt van zorgen en problematieken. Als het Licht kan indalen, de Shekinah zich met uw Geest verenigd heeft, pas dan zult ge waarlijk vrij zijn. Het duizendjarig koninkrijk zal spoedig op aarde komen.

Er wordt nu en eerder, vele arbeid verricht om het tot stand komen van het koninkrijk, de vrede in uw hart én op en in de wereld waarin en waarop u leeft te realiseren en te manifesteren in uw dagelijks bestaan. Uw zijnstoestand is geborgen in de Moederschoot, omringd en vergezeld door de (aarts)engelen die ik uitgezonden heb om u te beschermen, te leiden en te vergezellen op uw lichtend pad van waarheid en van liefde.

Niet één uitgezonderd zal de mogelijkheid krijgen en kennen om het koninkrijk van vrede op aarde binnen te gaan en om te zijn wie u oorspronkelijk bedoeld bent om te zijn. Vele (rede) twisten zijn geweest en vele zullen nog komen Onthoud altijd dat u vergezeld wordt en dat het uw taak is om mee te helpen dit koninkrijk te realiseren en te manifesteren.

Zoals altijd zal er twijfel in uw harten zijn, gevoed door de hedendaagse omstandigheden in de samenleving, het gezin en relatie. Ook de economische en (wereld)politieke omstandigheden nopen u soms tot het doen van handelingen die velen herkennen als een daad van twijfel en als het directe gevolg van de voortdurende aantijgingen die niet vanuit het licht stammen,maar gegrond zijn in een oorspronkelijk conflict of vete tussen twee oorspronkelijke leiders of beoogde leiders van dit universum.

Dit was bedoeld om bewustwording te creëeren én om te helpen ondersteunen, diegenen die bedoeld zijn om deze bewustwording te implementeren in de zielen van diegenen die nà hun geboren zijn, en die mee wilden helpen een plan te dragen en te ontwikkelen dat zou leiden tot universele waarheid, licht en liefde, zoals het in de allereerste beginne bedoeld is te zijn, en waarvan de bouwstenen in de Moederschoot rusten en immer aanwezig zijn om tot volle wasdom en bloei te geraken.

Zij, de Moeder, was en is altijd en zal immer voor ons zorgen, zoals zij dat heeft wensen te doen.

Onthoud dat in tijden van geen en wel voorspoed en wees bereid om elkaar de hand te reiken en te ondersteunen daar waar nodig is. Gedenk een ieder in uw hart en help de aarde tot volle wasdom te laten komen. Maak een paradijs van uw huis en haard, en zorg voor alles wat de natuur ons te geven heeft.

Neem uw taken op, vervuld van mijn liefde, licht en waarheid en laat alle twijfel varen. U bent waarlijk mens en groeit uit tot engel of engelenmens. Voorspoed in vele toonaarden zal uw deel zijn en wonderschone werelden zult u herontdekken en ervaren in uw leven. Liefde, geluk en zaligheid lijken ver weg en soms onbereikbaar, echter er is maar één stap nodig om deze in uw leven te vinden.

Geloof in datgene wat u helpen zal om deze waarden te bemachtigen, te hervinden, en te laten zijn en voorbestaan.

Wees samen in uw streven en werk vanuit het hart.”

– De Moedergodin, via Lord Michael via het kanaal van Isis Ishayirah –

Afbeelding: Mary-Magdalene by Del parson

Meer
blogs

error: Content is protected !!
Scroll naar boven