LEERMETHODES EN CURSUSSEN

Praktijk voor coaching, healing en energetisch werk

LEERMETHODES

Coaching, healing, energetisch werk, begeleiding in maatschappelijke- en levensprocessen, spiritueel leiderschap en training. 

Kern en kwaliteit

Ik begeleid mensen op weg terug naar hun kern, naar hun hart, naar datgene wat ze altijd al hebben willen doen maar nog niet aandurfden. 

Shambhala / Diamond Grade

Ik begon in 2000 als Reiki Master, en later, in 2007, als Shambhala Master. Nadat ik hier een tijd mee gewerkt had, kwamen daar de Sjamanistische Healingen (vanaf 2009) bij.

Graal Yoga / Physical

Jezus was een Yogi, en samen met zijn vrouw Maria Magdalena (hogepriesteres van Isis), bracht hij wijsheid naar de aarde. Wijsheid en kennis die voor iedereen toegankelijk is.

Mediumschap / Cosmic Intermediar

Ik ben mediamiek geboren, en ben opgeleid door mijn grootmoeder. Inmiddels heb ik meer dan 25 jaar werkervaring, en heb daarnaast diverse opleidingen gehad op het gebied …

Soulretrieval (Sjamanisme)

Soulretrieval (onderdeel van Sjamanisme) houdt in dat zielendelen van iemand weer teruggehaald worden, waardoor deze persoon weer meer in zichzelf en in z’n eigen kracht…

Coaching en councelling

Niet alles verloopt altijd zoals je had gedacht en vaak komen er zaken op je levenspad die vragen opleveren. Dit kan zijn op gebied van je werk, je voelt je er niet op je plek. 

Mediteren

Mediteren kun je leren. Mediteren geeft niet alleen veel rust, ook draagt het op een effectieve wijze bij aan de rust in de omgeving van een persoon, de samenleving en…

Energiewerk / energy work with cosmic team

Met Energiewerk bedoel ik het werken in het energieveld in en om iemand heen, dat kan zijn het energetische lichaam (dat verbonden is met het fysieke lichaam), of het auraveld…

Vervreemding van het zelf en galactisch team healing

In de loop der tijd is het Zelf steeds meer vervreemd geraakt van onze manifestatie in het vlees: onze incarnatie. Door middel van interventie van Hogere Bewustzijnslagen was…

Cursussen

Een cursus is individueel afgestemd. Dat houdt in dat de cursus, in overleg en samenwerking met Mission Control, wordt samengesteld op diegene die een cursus komt volgen. Ieder persoon is uniek en kent een eigen blueprint. Welke dat is, wordt niet alleen duidelijk in de cursus, ook is de cursus uniek, wél met een resultaat wat universeel is: je bereikt dat niveau wat voor jou de bedoeling is.

Jouw resultaat is in overeenstemming met je levenspad, je wordt daarbij in je zielsbestemming gerespecteerd en gewaardeerd. Niet één ziel (geïncarneerd of niet) is dezelfde, hier wordt rekening mee gehouden, en het meest optimale wordt uit jou naar voren én naar buiten gebracht. Dat wil zeggen: gemanifesteerd. Je ondervindt dit resultaat dus in je dagelijkse leven.

In Lakesh, Mission Control

Uw mening en ervaring zijn niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor andere mensen. U kunt hier uw ervaring met de Tempel in de orde van de Witte Roos delen.

Isis Verhagen
error: Content is protected !!
Scroll naar boven

Kern en kwaliteit

Ik begeleid mensen op weg terug naar hun kern, naar hun hart, naar datgene wat ze altijd al hebben willen doen maar nog niet aandurfden. De reden is meestal omdat het een heel persoonlijke weg kan zijn en waarvoor binnen de samenleving niet altijd plek is, of waarvan men denkt dat er geen plek voor is.

Gelukkig bestaat er op dit moment een toenemende tendens naar het toepassen van spiritualiteit en het leven vanuit een persoonlijke missie. Dit geldt voor het leven in het algemeen maar en ook voor het werkend deel van het leven.

Binnen het bedrijfsleven

Bedrijven stellen steeds vaker een personal coach aan om iemand op dit traject te begeleiden. Men heeft ontdekt dat leven en werken vanuit persoonlijke doelen en vanuit het hart veel meer resultaat (rendement) oplevert, dan leven vanuit een opgelegde taak, of een keuze die door derden genomen is.

Bijvoorbeeld, er is een aanbod van banen of doelen waaruit gekozen wordt (van buitenaf dus) en niet vanuit de keuze die leeft in het hart. De werknemer (m/v) verricht dan werk dat mogelijk wel vanuit de arbeidsmarkt geboden wordt, maar dat het niet aansluit bij het werkelijke doel dat binnenin iemand leeft. Zeker als je je daar niet bewust van bent, kan je een keuze maken die gebaseerd is op gronden die niet bij je passen, maar meer bij de arbeidsmarkt, óf, indien het een hulpvraag vanuit de privésituatie betreft, gericht op het voldoen aan heersende opvattingen, waarden en normen en niet op wat je daadwerkelijk wilt.

In het privé leven

In dit proces, je ware zelf ontdekken, geef ik je begeleiding, en dit kan tot verrassende uitkomsten leiden waar voorheen mogelijk nog helemaal niet aan gedacht werd. Je gaat je helderder voelen, je creativiteit wordt groter (je gaat op zoek naar wegen die bij jou passen, in plaats van dat je de gebaande paden bewandelt), en je output wordt groter, simpelweg omdat je datgene gaat doen dat helemaal vanuit jezelf komt, en waarbij jij je weer als een vis in het water voelt.

Hoe?

Ik gebruik hiervoor mijn mediumschap. Hierbij ga ik terug in de tijd en naar jouw kern om te onderzoeken waar de trigger vandaan komt en waar de energie vastzit. De oorzaak van de blokkade wordt hierdoor energetisch geschoond, wat als positief gevolg heeft dat je hier geen last meer van hebt en schoon en zuiver naar de situatie kan kijken en van daaruit kan handelen.

Om het energetisch systeem van jou te reinigen, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor heling, wordt de sessie vaak afgesloten met een healing.

In een sessie maak ik gebruik van diverse coach technieken zoals kerncoaching, rollenspel, NLP, regressie, begeleide meditatie, trancewerk, energetische therapie en healingen. De sessie biedt inzicht in de huidige situatie, helpt bij het oplossen van blokkades, en maakt de weg vrij naar leven vanuit het ware zelf, en daarmee een toenemende mate van authentiek leven met meer output en resultaat.

Shambala / Diamond Grade

Ik begon in 2000 als Reiki Master, en later, in 2007, als Shambhala Master. Nadat ik hier een tijd mee gewerkt had, kwamen daar de Sjamanistische Healingen (vanaf 2009) bij.

Op een zeker moment (een aantal jaren geleden), kreeg ik de boodschap, dat er graden toegevoegd zouden worden aan de Shambhala Healingsmethode. Eén daarvan zou de Diamond Grade gaan vormen, de andere 2 (wellicht meer) graden zouden nog volgen. Dit alles zou in overleg gaan met Mission Control, de Galactische Afdeling van Spirit. (het Cosmisch Healings Team)

Enige tijd geleden kreeg ik, op het moment dat de ontwikkeling op de Aarde zover was, de ‘Go’. De Diamond Grade mocht worden ontwikkeld, en uitgevoerd. Dit moment kwam afgelopen zomer. De Diamond Grade heeft de ontwikkeling van het Christusbewustzijn op Aarde gevolgd, en is hier sterk mee verbonden. Ook met het aantal ontwaakte zielen die hier inmiddels zijn gestart.

Ik kreeg de inwijdingen nadat ik diverse stadia van bewustzijnsgroei had doorgemaakt. 

Er werd bijverteld dat ik te zijner tijd de theorie achter de Diamond Grade zou mogen doorgeven. Dit heeft 2 weken geleden plaatsgevonden, in week 43 van 2016. Inmiddels is daar Regressie- en Reïncarnatie Healing, op hetzelfde niveau als de Diamond Grade, aan toegevoegd. 

De Diamond Grade is niet alleen verbonden met het Collectieve Christusbewustzijn, ook het eigen (individuele) Christusbewustzijn is gegroeid, en mag hiermee nu verbonden worden tijdens een initiatie i.s.m. het Cosmisch Team.

De verdieping van de Diamond Grade is met name gekoppeld aan het toegenomen Christessbewustzijn, voortkomende uit individuele bewustwording van de vrouwelijke Christos-connectie in onszelf. De creatiekracht van de vrouwelijke Christos, de connectie met natuur en aarde, besef van de kostbaarheid van aardse giften en goederen zie je o.m. terug in ecologische en duurzaamheidsprojecten.

De combinatie met Sjamanistische Healingen wordt gelegd tijdens een consult. 

Om een Diamond Grade inwijding te krijgen, volgt eerst een upgrade van Shambhala, én een theoretische  toelichting, in de vorm van een 6 uur durende cursus, verspreid over meerdere momenten. Deze cursus vindt op afspraak plaats, en wordt op maat voor jou gemaakt. In de cursus wordt de theorie uitgelegd rondom de Diamond Grade, de begeleiding van Mission Control, en jouw eigen aandeel op Aarde. 

Deze graad wordt speciaal aanbevolen voor ‘abductées’ (geïncarneerde zielen die in aanraking zijn gekomen met vier dimensionele bevolkingsgroepen op en rond de Aarde). Hierover valt te lezen in Blog: De vijf Cosmische Duiven (op homepagina).

Zie contactpagina

© Isis Verhagen

Graal Yoga / Physical

Jezus was een Yogi, en samen met zijn vrouw Maria Magdalena (hogepriesteres van Isis), bracht hij wijsheid naar de aarde. Wijsheid en kennis die voor iedereen toegankelijk is. Wijsheid die iedereen binnen zichzelf draagt, soms makkelijk te vinden en soms minder makkelijk. Deze wijsheid, kennis en vaardigheden noemen we De Heilige Graal. Een plek binnen iedereen waar we contact mee kunnen maken en die veel goede dingen oplevert; passie, geluk, vrede, zichzelf kunnen uiten, zichzelf manifesteren en worden wat ze werkelijk zijn: een prachtig mens met veel mogelijkheden, kwaliteiten en vaardigheden.

Vaak denken we dat het leven moeilijk is, uitputtend, zwaar om te dragen, denk maar aan het dagelijks leven: studie, school, kinderen, werk en huishouden. Altijd bezig, en geen tijd voor zichzelf. Herkenbaar? Het klinkt alsof men regelmatig een stemmetje in het hoofd heeft die zegt: Is dit alles, alles dat er is?
Nee, er is zeker meer! Iedereen kent wel een bron, waaruit men kan putten, een bron van veel wijsheid, kennis en mogelijkheden, z’n eigen ‘Secret Place’. Z’n eigen Graal. Sommigen noemen het de Bron waar het om draait, waar Alles in ligt, dat alles wat men zou willen realiseren, ook te realiseren valt, mits men die Bron, die Graal, die Secret Place, die rust en vrede maar vindt.

Maar hoe komt men daar? Hoe vind men die? Net zoals Jezus vele wijsheden bestudeerd heeft, en onderricht gevolgd heeft, net zoals Maria Magdalena, die vele paden bewandeld heeft, en mysteriescholen bezocht heeft, zijn ze naar India geweest, om daar het pad van de Boeddha te bewandelen, en hebben ze Yoga beoefend, zo kan iedereen dat ook doen. Men hoeft niet naar een mysterieschool of de gnostiek te bestuderen. Veel kennis is al beschikbaar.

Wat men wel kan doen, is toegang vinden naar die eigen bron van mogelijkheden, kennis en harmonie, balans. Dat kan via Graal Yoga.

Graal Yoga houdt een combinatie van Hatha Yoga, Power Yoga, Meditatie en Uitwisseling van kennis en ervaringen in. Via diverse Asana’s (oefeningen en houdingen), worden de verschillende meridianen en chakra’s in het lichaam geactiveerd en in balans gebracht.

Hierdoor oefent men zichzelf in het ontdekken van het lichaam, hoe men zichzelf kan ontspannen en in balans brengen, en is men in staat om toegang tot het hart te krijgen, waarin men veel antwoorden op allerlei vragen kan vinden, en tevens kan putten uit eigen kennis.

Ook al lijkt die kennis niet voorhanden, of kan men er niet bij, door het beoefenen van Graal Yoga, voelt men dat de eigen bron van mogelijkheden toegankelijk wordt. Men gaat het makkelijker vinden om het dagelijkse leven letterlijk een nieuw licht te geven, en tijd voor zichzelf en z’n eigen ontwikkeling te vinden.

Deze yogavorm kent een extra fysieke ondersteuning, ontwikkeld en samengesteld in overleg en in samenwerking met het Cosmisch Team.

Waarom? Omdat het ontwikkelen van je bewustzijn onlosmakelijk is verbonden met het kunnen dragen ervan door het fysieke lichaam. Het is voor je lichaam namelijk een behoorlijke ‘energietrekker’ als je je bewustzijn aan het ontwikkelen bent. Meestal wordt daar te licht over gedacht. Om dit fysieke lichaam in staat te stellen om het groter wordende bewustzijn te kunnen ‘dragen’, zijn er een aantal lichamelijke ondersteuningsvormen ontwikkeld die toegevoegd zijn aan deze specifieke yogavorm. De ervaring bij cursisten is dat het ook traumaverwerking en burnout-verwerking ondersteunt in het sneller kunnen herstellen.

Graal Yoga is voor iedereen toegankelijk!

Al vele jaren heb ik de kennis, de mystiek, de wijsheid en de inzichten rondom de Graal en Yoga mogen bestuderen en ervaren. Mijn passie voor het leven, en om de inzichten en vaardigheden hiervan te laten voelen en ervaren, wil ik graag met iedereen delen.

Wil je het ervaren?

Op de contactpagina zie je hoe dat kan.

© Isis Verhagen

Mediumschap / Cosmic Intermediar

Ik ben mediamiek geboren, en ben opgeleid door mijn grootmoeder. Inmiddels heb ik meer dan 25 jaar werkervaring, en heb daarnaast diverse opleidingen gehad op het gebied van Healing, Reading, Transformatie en Channelen.

Het is mij gegeven door de Bron (Spirit), en ik heb in de loop van tijd verder mogen ontwikkelen. Als cosmisch intermediair therapeute kan ik mijn lichaam, onder begeleiding van engelen en gidsen, tijdelijk beschikbaar stellen voor de ziel van een overleden persoon die vervolgens via mij kan spreken.

Tijdens halftrance kunnen boodschappen mij via mijn helderhorendheid doorgegeven worden. Op deze wijze kunnen overledenen communiceren met hun dierbaren, als daarom gevraagd wordt tijdens een consult en er toestemming daartoe wordt gegeven vanuit mijn gidsen en de engelen. Het gebeurt alleen als de overleden ziel dat wil en er toestemming voor is.

Ik maak gebruik van mijn mediumschap tijdens sessies en consulten. Ik mag daartoe blokkades, die niet meer het hoogste goed van de ontwikkeling van de ziel dienen, weghalen en energieën die aangehaakt zijn bij mensen en vastzitten in een huis of gebouw, bijvoorbeeld lifters, lagere energie vormen, dolende zielen en andere vormen van negativiteit, weghalen en transformeren (naar hun plaats binnen het licht brengen).
Ook blokkades die in familieverband bestaan, en die gevolgen kunnen hebben voor de leden ervan, mogen tijdens een huisconsult verwijderd worden (energetische huiszuivering). Dit kan in gezinsverband zijn, of tussen familieleden onderling (slecht kunnen slapen van kinderen, het gevoel hebben dat er iets niet klopt, koude en minder lichte plaatsen in een huis, het huis niet schoon kunnen houden, etc.).

De energetische (huis)zuivering vindt plaats in samenwerking met mijn Cosmisch Team, bestaande uit Aartsengelen, specifiek toegewezen (para) medische specialisten en mijn zielenpartner (twin).

Zie contactpagina 

© Isis Verhagen

Soulretrieval (Sjamanisme)

Soulretrieval (onderdeel van Sjamanisme) houdt in dat zielendelen van iemand weer teruggehaald worden, waardoor deze persoon weer meer in zichzelf en in z’n eigen kracht terugkomt.

Dit houdt in dat ik tijdens dergelijke sessies delen van de ziel die als gevolg van een traumatische gebeurtenis (bijvoorbeeld een overheersende relatie, hetzij door een familielid, hetzij door een liefdesrelatie), zich afgesplitst hebben van de ziel, weer terughaal.

Dit gebeurt in een trance situatie. Het gaat om het helen van de ziel. Dit zou men kunnen vertalen als iemand die (in meer of mindere mate) een meervoudige persoonlijkheid ontwikkelt, of gedeeltelijk boven zijn of haar lichaam zweeft. Het afgesplitste deel van de ziel kan dichtbij iemand zijn, of soms verder weg. Deze kan zelfs in een andere wereld zijn. We noemen dat ook wel een andere dimensie. Als mensen overlijden, gaat in het algemeen, hun ziel terug naar ‘huis’, naar de zielenwereld. Soms kan het voorkomen dat een deel van een ziel daar nog is, en niet mee incarneert in het fysieke lichaam tijdens de geboorte op aarde. Dat kan in het dagelijkse bestaan voor verwarring zorgen, een niet weten wat je gaat doen in het leven, of wat de bedoeling is van je levensdoel.

Leven hier op aarde, houdt onder meer in dat je een bepaald thema uit mag werken, een levensthema, dat kan bijvoorbeeld zijn: het ervaren van onrecht of recht, of het ervaren van wat vriendelijkheid en hartelijkheid is naar zichzelf en de anderen toe. Of hoe het is om juist een minder prettig leven te leven.

Overal leer je van, en oordelen over wat iemand doet of juist niet doet verandert vaak als men dat weet.

Het kan gebeuren dat zielen incarneren om andere mensen te helpen in nood, en zijn ze zelf al verder ontwikkeld, dat heet dienstbaarheid. 

Het leren doe je meestal in interactie in een relatie (vriendschap, familie, liefde of werk). Als je een thema geleerd of ‘uitgewerkt’ hebt, kan het gebeuren dat je weer verder gaat met een andere relatie die een andere interactie en een ander thema kent.

Soms kan een relatie zo heftig zijn, dat je ‘er niet meer bij wil zijn’, of je bevind je in een voor zo traumatische situatie dat je dat, op zo’n moment niet meer wilt. Je kunt dan uit het lichaam treden, of een deel van je ziel kan zich afsplitsen om de traumatische situatie niet te hoeven voelen of te ervaren.

Het leven op aarde kan mooi zijn, maar ook heel vaak niet mooi. Toch zijn het allemaal ervaringen die we mogen doorleven om een volledig bewust mens te worden, die vanuit het hart wil leven en weet wat hij of zij echt wil gaan doen in het leven en waar zijn of haar passie ligt. Deze ontwikkeling gaat niet altijd zonder slag of stoot, en dan ontstaat er vaak behoefte aan een helpende hand.

Soulretrieval en coaching kan daarbij helpen, zodat je weer gaat leven in plaats van overleven. Meestal zijn hier meerdere sessies (twee tot vijf) voor nodig, afhankelijk van de intensiteit van het trauma en de duur van afwezigheid van de zielendelen.

Zie contactpagina

© Isis Verhagen

Graal Yoga / Physical

Niet alles verloopt altijd zoals je had gedacht en vaak komen er zaken op je levenspad die vragen opleveren. Dit kan zijn op gebied van je werk, je voelt je er niet op je plek. Je zoekt ‘wat anders’, iets wat meer vanuit jezelf komt, of je ervaart problemen met collega’s of werkgever. En het kan ook zijn dat je ontwikkeling hapert.

Wat is je eigen rol, en wat wil je nu zelf?

Misschien herken je wel patronen in het leven die vaker terugkomen of zijn er dingen waar je steeds tegenaan loopt. Het wil maar niet, en wat dan? Wil je nog verder met je werk van nu? Zoek je een ander werk, of wil je misschien een eigen praktijk starten?

Als coach werk ik op basis van mijn (arbeids- en organisatie) psychologie achtergrond, heb 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven, en werk ik op een holistische wijze aan herstel en inzicht. Ik maak gebruik van NLP, mijn intuïtie, mediumschap en andere paranormale gaves. Ik werk naar balans en harmonie binnen jou als mens toe, waarbij het uitgangspunt is dat je je eigen kwaliteiten (her)ontdekt en tot bloei laat komen.

Bij mij kan je terecht voor begeleiding op gebied van relaties (relatiecoaching), je eigen essentie (oftewel  je kern: kerncoaching) en op het gebied van je eigen ontwikkeling (spiritueel of op het gebied van levensvragen (counseling). Daarbij maak ik gebruik van mijn mediumschap en werk ik samen met het Cosmisch Team (mijn gidsen en (aarts)engelen) om inzichten te krijgen in familiekwesties, wat ook contact kan inhouden met overleden familieleden. Tevens maak ik gebruik van soulretrieval. 

Zie contactpagina

© Isis Verhagen

Mediteren

Mediteren kun je leren

Mediteren geeft niet alleen veel rust, ook draagt het op een effectieve wijze bij aan de rust in de omgeving van een persoon, de samenleving en de aarde zelf. Onderzoek heeft uitgewezen dat meditatie rust en harmonie geeft tijdens werkzaamheden gedurende de dag en het lichaam en het energetisch systeem zuivert, kalmeert en balanceert. Het leidt tot verminderde stressgevoeligheid, en op samenlevingsniveau tot vermindering van criminaliteit.

Voor een begeleide meditatieavond, kijk op de agenda pagina, en voor het leren van mediteren, kun je een cursus volgen. De cursus wordt op jou afgestemd. Het Cosmisch Team waarmee ik samenwerk heeft inzicht in jouw ontwikkelingsproces, je level, en je aandachtspunten. 

Hierdoor leert je op een prettige en effectieve wijze mediteren, en kan eventuele stress op het werk of in familieverband beter verwerkt worden. Dit helpt je om rustiger in je leven te staan en beter te kunnen omgaan met stressvolle situaties.

© Isis Verhagen

Energiewerk / Energy work with cosmic team

Met Energiewerk bedoel ik het werken in het energieveld in en om iemand heen, dat kan zijn het energetische lichaam (dat verbonden is met het fysieke lichaam), of het auraveld, de chakra’s, dan wel bijvoorbeeld de plaats waar iemand woont of werkt.

Als ik op het energetisch lichaam werk, doe ik dat door middel van een trancehealing waarbij ik energiebanen (meridianen), die gekoppeld zijn aan het fysieke lichaam en die zorgen voor toevoer, transformatie en verwerking, schoonmaak. Energie is de motor van het complete lichaam, dat ervoor zorgt dat men leeft. Een voorbeeld zou kunnen zijn: geef een baby voeding, en verzorging, zonder aanraking, en de baby gedijt niet. Raak je het kindje aan, groot of klein, dan ervaart het nieuwe levenskracht en kan zich ontwikkelen tot een levend (in de zin van zich goed voelend) wezen.

Transformeren van energie

Als ik een healing geef, ga ik in trance en tranformeer ik de energie die in het lichaam is. 

Dat wat niet loopt of stroomt heet een blokkade. Die blokkades mag ik weghalen in samenwerking met het Cosmisch Team en het hoger zelf van de persoon in kwestie. Daar waar weinig energie is, laat ik energie naar toestromen, daar waar teveel is, haal ik weg. En daarbij is het belangrijk om te kijken waarom er een ophoping aan energie is, het gaat om de oorzaak. Ik ‘praat’ als het ware met een lichaam, en vraag welk verhaal het me te vertellen heeft. Als het verhaal verteld wordt en het herkend en erkent wordt, wordt het duidelijk waarom de blokkade bestond, en kan de normale levensenergie weer stromen zijn. De blokkade of ophoping wordt geheeld, en je kunt weer verder met je ontwikkelingspad.  

Wat gebeurt er

Het systeem, of dit nu het auraveld is, of een huis, kan plaats geboden hebben aan overleden zielen (meelifters, of andere negatieve energieën). Ronddolende zielen die niet weten waar ze zijn, of niet duidelijk weten of voelen dat ze naar het licht mogen gaan, vraag ik wat er aan de hand is. Er kan een boodschap in zitten. Als dat duidelijk is, ga ik weer in gesprek met ze, en mag ik de entiteit of ziel naar het licht laten gaan. Dit doe ik door middel van een taal die zij verstaan en begrijpen, en in samenwerking met de (aarts)engelen en mijn gidsen. 

Het kan zijn dat men zelf ook in een huis voelt dat er iets niet klopt, het kan op sommige plekken koud en tochtig zijn, terwijl er geen duidelijke en te verklaren oorzaak is. Het kan zich ook uiten in verstoorde relaties, niet meer met elkaar kunnen communiceren, of bijvoorbeeld doordat men het huis niet meer opgeruimd en schoon kan houden. Kinderen zijn vaak een goede ‘graadmeter’, ze krijgen nachtmerries, of durven niet te slapen, zijn bang in het donker, of er zit ‘iemand’ in hun kamer. Door een energetische huiszuivering worden deze energieën naar het licht gebracht.

Samenwerking met Cosmisch Team

Tijdens de sessies werk ik samen met een Cosmisch Team, bestaande uit Aartsengelen, een medisch team vanuit een andere dimensie dan wel sfeer, en de voor jou samengestelde specialisten, evenals mijn zielenpartner (twin). Zij werken als het ware door mij heen, en maken daarbij gebruik van mijn capaciteiten en vaardigheden als Cosmisch Intermediair Therapeute.

Zie contactpagina

© Isis Verhagen

Vervreemding van het Zelf en Galactisch Team Healing

In de loop der tijd is het Zelf steeds meer vervreemd geraakt van onze manifestatie in het vlees: onze incarnatie. Door middel van interventie van Hogere Bewustzijnslagen was het mogelijk om te kúnnen incarneren. Het Zelf gaf daar de impuls toe. Voorheen waren wij in staat om direct van het Zelf een manifestatie in het vlees te initiëren. Door de diverse tussenlagen heen, échter, 1 van deze tussenlagen: de Matrix genaamd (opgezet door een god die niet de ware God was), interfereerde op een wijze die niet overeenstemt met de oorspronkelijke Broncreatie. Het gevolg was dat de manifestatie van het Zelf, bedoeld om het Zelf steeds meer te ontwikkelen en te verfijnen, vervreemd werd van de directe lijn met en vanuit het Zelf.

Om het heel plastisch uit te drukken. De lijn vanuit het Zelf, een brede, ononderbroken lijn werd plotseling vanaf de Matrix-poort een stippellijn. De verbinding was er nog wel, echter, heel dun en als het ware onzeker.

Door middel van versterking van het signaal vanuit het Zelf werd het mogelijk om het zelf (het hart van de manifestatie, dus incarnatie) te kunnen bereiken, instructies te kunnen geven, en informatie in de vorm van bewustzijnskennis, die nodig was om het leven hier dusdanig te kunnen leiden dat, na overlijden van het lichaam, de ziel, het hart, het zelf te kunnen laten terugkeren naar het Zelf.

De signaalversterking gebeurde vanuit Hogere Bewustzijnslagen. De interventie ook. Echter de interferentie, de verstoring vond plaats in dezelfde Matrixlaag waarin de manifestatie oftewel de incarnatie zich bevond. Niet alleen de impact in de incarnatie vergrootte, de weerstand tegen deze interferentie verminderde doordat het Zelf nagenoeg geen of zeer weinig informatie hierover kon verstrekken ter versterking van het incarnatie-bewustzijn.

Er ontstond een dusdanige vervreemding dat incarnatie na incarnatie het signaal zwakker werd, en de interventie ook. It takes two to tango. Doordat het signaal zwakker werd, werd de ontvangst ten behoeve van interventie vanuit Hogere Bewustzijnslagen ook zwakker.

De Galactische Federatie, en van daaruit, het Galactisch Team waarmee ik samenwerk, fungeert als intermediair om deze interferentie te verminderen, verstoringen op te heffen, en het oorspronkelijke signaal te versterken, en daarmee de verbinding met het Zelf, en de Bron. Dit gebeurt in een Galactisch Team healing, bestaande uit doktoren, coaches, psyche gespecialiseerden en teachers. Ik fungeer hierbij als intermediair van en met het Galactisch Team.

Isis Verhagen.